Concerten

"F. Liszt: Christus" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.