Onze volgende concert: Zaterdag 4 december 2021 - Click op Agenda


Concerten

"F. Martin: Golgotha" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Woensdag 1 mei 1985 om 20 u

F. Martin : Golgotha

door
Orchestre de la RTBF,
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles" en Ensemble vocal de la RTBF en Alliance Chorale RTBF,
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Zaal van het Koninklijke Conservatorium van Brussel, Regentschapstraat 30, 1000 Brussel