Onze volgende concert: Zaterdag 4 december 2021 - Click op Agenda


Concerten

"W.A. Mozart: Credo Messe" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.