Concerten

"F. Poulenc: Les Sécheresses" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.