Concerten

"I. Stravinski: Symphonie de Psaumes" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.