Onze volgende concert: Zaterdag 4 december 2021 - Click op Agenda


Concerten

"F. Van Rossum: Amnesty Symphony" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Zaterdag 12 september 1987 om 20 u

F. Van Rossum : Amnesty Symphony

door
Orchestre de la RTBF,
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles" en Ensemble vocal de la RTBF en Alliance Chorale RTBF,
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Zaal van het Koninklijke Conservatorium van Brussel, Regentschapstraat 30, 1000 Brussel