Onze volgende concert: Zaterdag 4 december 2021 - Click op Agenda


Concerten

"J.S. Bach: Chorals" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Zaterdag 23 oktober 2004 om 16 u

In het kader van het Internationale Orgelweek

J.S. Bach : Chorals

door
Joz Swinnen (orgel),
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles",
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Protestantse Kerk - Nieuwe Graanmarkt, Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel