Concerten

" Bach, Bruhns, Buxtehude, ...: Florilège Baroque" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Poster

Zaterdag 20 maart 2010 om 20 u

Bach, Bruhns, Buxtehude, ... : Florilège Baroque

door
Ensemble Quartz,
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles",
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Sint-Marcuskerk, Defrélaan 76, 1180 Brussel