Concerten

"J.H. Rolle: Oratorio de Noël" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Poster

Zaterdag 16 januari 2016 om 20 u

Barokke muziek concert met solisten, koor en orkest

J.D. Zelenka : Litanies laurétanes
J.H. Rolle : Oratorio de Noël

door
Helga van Campenhout (sopraan), Martine Gaspar (alt), Nicolas Bauchau (tenor), Thierry Marchant (basso),
Quartz & Friends Orchestra,
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles",
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Kerk van het St-Michielscollege, St-Michielslaan, 1040 Brussel