Concerten

"J.S. Bach: Cantates profanes" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.