Concerten

"D. Burdet: Psaume 143" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.