Concerten

"A. Campra: Ecce Panis" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.