Concerten

"M.A. Charpentier: Te Deum" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.