Concerten

"F.J. Fétis: Requiem" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.