Concerten

"C. Gounod: Messe Solennelle n° 4" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Zaterdag 24 juli 1993 om 20 u

C. Gounod : Messe Brève n° 7 en do majeur
C. Gounod : Messe Solennelle n° 4

door
Jozef Sluys (orgel),
het "Chorale Royale Protestante de Bruxelles",
onder leiding van Daniel Burdet.

 Plaats: Abdij van Maredsous, Rue de Maredsous, 11, 5537 Denée