Concerten

"G.F. Händel: Solomon" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.