Concerten

"M. Haydn: Lauft ihr Hirten..." werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.