Concerten

"A. Honegger: Judith" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.