Concerten

"Z. Kodaly: Te Deum" werd gegeven of zal gegeven worden in de volgende concerten (sinds 1985):

Geen concert.